Miljöpolicy

Vi ska vid varje tillfälle och med utgångspunkt från kundens överenskomna krav/önskemål, och Speditören i Malmös egna resurser och förutsättningar arbeta för…

Att minska miljöeffekterna från våra fordon
Att ständigt försöka förbättra verksamheten ur miljösynpunkt
Att konstant arbeta med vår arbetsmiljö
Att förebygga föroreningar
Att följa aktuell miljölagstiftning, andra samhällskrav samt kunders krav
Att ständigt beakta farligt gods frågorna