GDPR

GDPR och integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter inom Speditören i Malmö AB och dess verksamhet följer nu GDPR. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga.

Vilka uppgifter som GDPR avser
Med personuppgifter menas all information som på något sätt kan användas för att identifiera eller knytas till en enskild individ. De personuppgifter vi behandlar kan variera beroende på ändamålet med behandlingen. Kontaktpersoner hos företag registreras med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning.

Hur länge vi sparar uppgifterna
Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ta del av, ändra eller radera den sparade informationen
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig finner du lite längre ned på sidan. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke
Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig
Speditören i Malmö AB är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget.

Kontakt
Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter eller vill bli struken, inom Speditören i Malmö AB, är du välkommen att kontakta oss på tel. 040-93 93 99 eller skicka en e-post till info@speditoren.se