Historik

Jag heter Mattias Theander och startade Speditören i Malmö, på hösten år 2000.

Fram tills dess hade jag jobbat som lagerchef i 5 år på ett producerande företag i Malmö.
Där var jag ytterst ansvarig för alla transporter och upptäckte ganska omgående att det var omständigt nästan varje gång man skulle boka transporter.
Det var hela tiden val mellan olika leverantörer som man skulle kontakta, beroende till exempel på om godset skulle skickas inrikes eller utrikes. Valet av transportör berodde dessutom på vart i Sverige eller till vilket land som godset skulle levereras.

När transporterna skulle bokas med de stora speditörerna, fick man på ett opersonligt sätt knappa in sitt kundnummer och därefter boka transporten med en röstmaskin. Inte för sällan registrerades inte boknigen.

I mitt jobb som lagerchef hände det dessutom ofta att en produkt var sent tillverkad och därför behövdes köras med budbil. I detta skedet, stod valet till vilken budfirma man skulle anlita. Detta beroende på hur tungt och skrymmande godset var, och om det behövdes liftbil.

Efter att ha pratat med ett flertal kunder om transporter, förstod jag att det var många med mig som önskade sig en transportör, som hade personligt service och kunde åta sig alla slags transporter.

Utifrån mina erfarenheter och alla kontakter som jag skapade, valde jag att starta Speditören i Malmö.

- En leverantör till alla transporter-